A-ZETA MODA – HURTOWNIA ONLINE

Polityka prywatności
hurtowni internetowej.

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów Hurtowni internetowej pod witryną https://azetaonline.pl/ jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Hurtownię internetową.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady przetwarzania danych osobowych przez Hurtownię internetową. Każdorazowo korzystając z Hurtowni internetowej podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na stronę  Hurtowni internetowej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m. in.: zasady kontaktu z A-Zeta Moda Magdalena Tylińska z siedzibą w Rzgowie, ul Rzemieślnicza 35 lok. G/6/23 (zwanym dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące praw użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies.

§ 1. Słowniczek

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 1. Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
 2. Sprzedawca” – należy przez to rozumieć A-Zeta Moda Magdalena Tylińska, z siedzibą w Rzgowie, ul. Rzemieślnicza 35 lok. G/6/23, NIP: 7712261605, REGON: 100091904.
 3. Hurtownia internetowa” – hurtownia działająca na platformie internetowej dostępna pod adresem internetowym https://azetaonline.pl/;
 4. Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała z Hurtowni internetowej przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://azetaonline.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta klienta w Hurtowni internetowej, zawarcia umowy sprzedaży, czy też w celu subskrypcji Newslettera;
 5. Konto indywidualne” – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Hurtowni internetowej, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Hurtowni internetowej;
 6. Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zalogowany do Konta klienta zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Hurtowni internetowej i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, bądź nazwę i siedzibę, nr NIP, adres e-mail, numer telefonu;
 7. Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Hurtowni, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;
 8. Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Hurtowni internetowej, umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, poprzez który Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz (opcjonalnie) numer telefonu;
 9. Usługi” – oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta klienta, a także otrzymanie e-mailowej bądź telefonicznej wiadomości zwrotnej, zawierającej szczegółowe informacje w zakresie oferty Hurtowni internetowej, na których pozyskanie Klient wyraził zgodę poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego;
 10. Towar” – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Hurtowni internetowej, w celu jego sprzedaży;
 11. Sprzęt Klienta” – należy przez to rozumieć należący do Klienta sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci). 

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Niniejszą Hurtownię internetową prowadzi Sprzedawca.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2020 r. oraz określa m.in. zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, zasady dotyczące praw użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna dla Klienta, z tymże niezbędna do realizacji Usług.

4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza)  do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

§ 3. Pliki cookies

1. Hurtownia internetowa wykorzystuje Pliki „cookies” (zwane dalej „Plikami cookies”). Po wejściu przez Klienta na stronę Hurtowni internetowej pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Hurtownię internetową Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Klienta do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Hurtownię internetową Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Klienta pola z napisem: „Akceptuję”.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez stronę Hurtowni internetowej na Urządzeniu końcowym Klienta, zawierające dane na temat korzystania przez Klienta ze strony Hurtowni internetowej. Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Klienta, służą ułatwieniu korzystania ze strony Hurtowni internetowej.

3. Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Klientowi korzystanie ze strony Hurtowni internetowej, pozwalają zapamiętać preferencje Klienta, jak również wpływają na poprawę jakości strony Hurtowni internetowej  poprzez dokonywanie statystyk dotyczących odwiedzin strony Hurtowni internetowej, jak również pozwalają dostosować stronę Hurtowni internetowej do potrzeb Klientów.

4. Jeśli Klient nie życzy sobie Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te może wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Hurtowni internetowej, korzystanie ze strony Hurtowni internetowej może być dla Klienta mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z Usług.

5. Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Klient może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest A-Zeta Moda Magdalena Tylińska, z siedzibą w Rzgowie, ul. Rzemieślnicza 35 lok. G/6/23, NIP: 7712261605, REGON: 100091904.

2. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

3. Klient może skorzystać z Usług po akceptacji Polityki prywatności oraz po podaniu następujących danych osobowych:

– w przypadku subskrypcji Newslettera: adresu e-mail,

– w przypadku rejestracji Konta klienta: imienia, nazwiska, numeru NIP, nazwy firmy, adresu, oraz adresu e-mail i numeru telefonu

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu jest dla Klienta dobrowolne, z tymże niezbędne do realizacji Usług.

5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo.

6. Czas przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest tożsamy z czasem niezbędnym do korzystania z Hurtowni internetowej i realizacji Usług.   

§5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Klienta z Hurtowni internetowej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Hurtownia internetowa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Uzasadnionym interesem Sprzedawcy w takim przypadku jest zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz zapobieganie oszustwom.

2. W przypadku subskrypcji Newslettera dane Klienta wykorzystywane są w celu przesłania Klientowi informacji na temat nowości oraz promocji w Hurtowni internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

3. W przypadku dokonania rejestracji Konta Klienta w Hurtowni internetowej dane Klienta wykorzystywane są w celu utworzenia Konta klienta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą Hurtowni internetowej poprzez uzupełnienie Formularza zamówienia, dane Klienta wykorzystywane są w celu zrealizowania zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

5. W przypadku uzupełnienia Formularza kontaktowego, dane Klienta wykorzystywane są w celu przekazania mu mailowej bądź telefonicznej wiadomości zwrotnej, zawierającej szczegółowe informacje w zakresie oferty Hurtowni internetowej, na której pozyskanie Klient wyraził zgodę poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Hurtowni internetowej do preferencji Klienta, a także administrowania Hurtownią internetową. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  Uzasadnionym interesem Sprzedawcy w takim przypadku jest weryfikacja w jaki sposób Klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych.

7. Hurtownia nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

§6. Udostępnianie Państwa danych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

– przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
– stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub
– podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej. 

§ 7. Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 8. Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§ 9. Prawa związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Klient ma prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres mailowy kontakt@azetaonline.pl.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się w zakładce „Kontakt”.

3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy kontakt@azetaonline.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO.

5. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

6. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

§ 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.

2. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@azetaonline.pl lub pod numerem telefonu +48515181020